HISTORIA

Tradycja produkcji materiałów budowlanych w "PREFABECIE - GNIEW" z o.o. sięga 1948 roku, kiedy to Magistrat miasta Gniew w miejscu obecnego zakładu prowadził wyrób dachówki. Początkowo cała produkcja odbywała się ręcznie. Jednak z czasem rozpoczął się stopniowy proces modernizacji, który wpłynął na podwyższenie jakości wytwarzanych produktów tzn. dachówki, krawężnika, płytek chodnikowych, rur betonowych, kręgów studziennych. Doskonałą jakość gotowych wyrobów osiągano dzięki wysokiemu, technicznemu poziomowi procesu produkcji, jak również zdyscyplinowanej i wykwalifikowanej kadrze.

W okresie kilkudziesięciu lat istnienia zakład funkcjonował pod różnymi nazwami: z racji położenia na terenie powiatu tczewskiego utworzono zakład pod nazwą Tczewskie Zakłady Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych- Gniew, następnie został on przejęty przez Zakłady Prefabrykacji i Eksploatacji Kruszywa.

W 1970 roku rozpoczęto przekształcenia i rozbudowę PREFABET- GNIEW w ramach której przedsiębiorstwo otrzymuje symbol Z-9 i zostaje przyłączony do Gdańskich Zakładów Produkcji Betonów "Trójbet". Wraz ze zmianą nazwy zmienia się też kierownictwo, mimo to profil produkcji nie ulegał większym zmianom zarówno pod względem technicznym jak i asortymentowym.

Rok 1976 był rokiem przełomowym, ruszyła bowiem produkcja płyt zbrojeniowych typu "IOMB".

Od 1 kwietnia 1984 roku do dnia dzisiejszego stanowisko prezesa zajmuje Bogdan Olszewski.

W zakładzie "PREFABET-GNIEW" zasadniczo produkuje się ten sam asortyment tylko sporadycznie, na życzenie klienta, wchodzą krótkie serie innych wyrobów.

Jesteśmy otwarci na wszelkie zapytania ofertowe. Przyjdź i przekonaj się sam!!!